Geschiedenis

Het ontstaan van de Stichting “Hand in Hand” in Nieuwleusen

In 1962 werd de roep om een openlucht zwembad steeds groter.
Uit de bevolking ontstonden spontane acties, die geld moesten opbrengen voor het realiseren van dit zwembad.
Eén van deze acties was het organiseren van een voetbaltoernooi.

Het initiatief werd genomen door Henk Schoemaker aangevuld met Teus van den Brink en Douwe Schat en later nog een aantal personen. Er werden diverse bedrijven en verenigingen benaderd, ook het gemeente personeel stelde een voetbalelftal samen en zo werd het eerste toernooi gespeeld. Het positieve saldo werd ter beschikking gesteld aan het comité Stichting Zwembad Nieuwleusen.

In 1963 en 1964 werd weer een toernooi georganiseerd en de opbrengst gestort in de kas van de Stichting  Zwembad Nieuwleusen.

Toen in 1965 het zwembad werd gerealiseerd en geen acties voor dat doel nodig waren, wilden de deelnemers aan het voetbaltoernooi toch graag doorgaan met deze gezellige zaterdag in juni en de aansluitende feestavond. Door dit toernooi ontstond weer een pot met een positief saldo. In goed overleg werd gezocht naar een goed doel.

Er werd besloten om alle Nieuwleusenaren die onder Kerkelijke Nieuwleusen vielen en langdurig verpleegd werden of geplaatst waren in een verzorgingstehuis met de kerstdagen te verrassen met een kerstpakket, die persoonlijk door het bestuur werden rondgebracht.

In het begin bestond deze groep mensen uit 25 tot 30 personen zowel ouderen en maar ook jeugd, in de volgende jaren werd de groep aangevuld tot wel 50 personen, die over een groot gebeid waren onder gebracht in de provincies Overijssel, Gelderland, en Drenthe.

Deze actie groep kreeg een naam “Hand in Hand”, zoals hij nog steeds bestaat.