Algemeen

Wie is Hand in Hand?

Hand in Hand is een officiële stichting met als doelstelling om gehandicapte inwoners, langdurig zieken alsmede ernstig zieken in Nieuwleusen en omgeving met de kerst een steuntje in de rug te geven. Tevens bieden wij hulp als de officiële instanties dit niet kunnen geven. De kosten hiervan worden voornamelijk gedekt door de inschrijfgelden en opbrengsten van de diverse evenementen die wij organiseren. De stichting is in het leven geroepen om de werkzaamheden voort te zetten die oprichter Henk Schoemaker en anderen al meer dan 40 jaar hadden verricht. Henk en zijn medewerkers hebben jaren lang langdurig zieken en gehandicapten met de kerst verblijd met een bloemstuk of kerstpakket. Ook werden mensen op andere manieren ondersteund.

Welke evenementen organiseert Hand in Hand?

Koninginnedag: Puzzelrit voor auto, motor en fiets
Hemelvaartsdag: Dauwtrap wandeltocht
Mei/juni: Voetbaltoernooi

Alle evenementen worden door middel van posters of advertenties bekend gemaakt.

Wat kunt u doen voor Hand in Hand?

Natuurlijk zijn alle giften welkom. Kent u iemand, die ernstig of langdurig ziek is, dan kunt u zijn/haar naam en adres opgeven aan onderstaand adres.

Gegevens over de stichting Hand in Hand

Voorzitter: Gerrit Schoonhoven
Secretaris/penningmeester Erik Schuurman
Algemeen lid: Alie Kappert
Website www.handinhandnieuwleusen.nl
Email: info@handinhandnieuwleusen.nl
IBAN Rabobank: NL26RABO0345568974
KvK-nummer: 05084219
RSIN-nummer: 8175.88.012
ANBI-status: Sinds 01-01-2008

Exploitatie overzicht 2017 en 2018

Privacy verklaring

Hand in Hand Nieuwleusen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.handinhandnieuwleusen.nl
Stekelbaars 40
7711 VS Nieuwleusen
06-21264875

G. Schoonhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Hand in Hand Nieuwleusen.
Hij is te bereiken via info@handinhandnieuwleusen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Hand in Hand Nieuwleusen verwerkt de persoonsgegevens van cliënten, die door de stichting of door derden worden aangemeld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Hand in Hand Nieuwleusen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de doelstelling te halen van Hand in Hand, namelijk om gehandicapte inwoners, langdurig zieken alsmede ernstig zieken in Nieuwleusen en omgeving met de kerst een steuntje in de rug te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Hand in Hand Nieuwleusen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hand in Hand Nieuwleusen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hand in Hand Nieuwleusen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Hand in Hand Nieuwleusen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hand in Hand Nieuwleusen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hand in Hand Nieuwleusen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@handinhandnieuwleusen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hand in Hand Nieuwleusen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hand in Hand Nieuwleusen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Hand in Handnieuwleusen.nl

Nieuwleusen, 24-12-2018